Κυριακή 20 Ιανουαρίου 2019

Τελωνειακοί περιορισμοί

Βρίσκεστε στο εξωτερικό και θέλετε να αγοράσετε καπνά κτλ. Τί ποσότητα μπορείτε να πάρετε μαζί σας στην Ελλάδα;
Βρείτε παρακάτω τα όρια για αφορολόγητες αγορές που ισχύουν ανά χώρα. Εάν τα όρια αυτά ξεπεραστούν υπάρχει περίπτωση να σας ζητηθεί να καταβάλετε τη φορολογική διαφορά που προκύπτει φτάνοντας στη χώρα προορισμού σας.