Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 2019

Περί υλικών.

Όταν πρόκειται για διαλογή μιας καπνοσύριγγας, υπάρχουν αρκετές επιλογές ανάλογα με την τσεπη, το γούστο και την λειτουργικότητα. Πέρα λοιπόν από την εξωτερική εμφάνιση, το βάρος, το φιλτρο ή οποιαδήποτε άλλη δαιμονική ιδιαιτερότητα σέρνει επι ασπαλάθων την ψυχή του καθένος μας, βασικό κριτήριο κατά την άποψή μου είναι η μηχανική και η πρώτη ύλη. Μιας και η μηχανική είνα μία βίβλος από μόνη της, θα περιοριστούμε στο δεύτερο.